Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Metamorphosis II – Flirting with leftovers

Tuesday 15 October @ 6:30 am - 10:30 pm

FLIRTING WITH LEFTOVERS

METAMOPHOSIS II

Metamorphosis, projekt i cili implementohet nga Fondacioni Shtatëmbëdhjetë, ka për qëllim nxitjen e ndryshimeve pozitive në shoqëri përmes mundësimit të vitalitetit kulturor dhe kreativitetit. Një gjë e tillë mendohet të arrihet duke rikthyer në jetë objektet e braktisura, t’i rivitalizoj ato qoftë edhe për një ditë. Në këtë formë të dokumentohet memoria kolektive për një të kaluar që pak flitet, po ashtu hapësirat publike të shfrytëzohen për të mirën e komunitetit. Metamorphosis përdorë artin dhe kulturën si mjet kryesor për të ngritur zërin për rëndësinë e shfrytëzimit të hapësirës publike.

Artiste: KOJA

Nga dëshmitë materiale në vend, na shfaqen disa objekte t’braktisura të arkitekturës moderne, me vlera t’pa studiuara (t’pa përcaktuara) arkitektonike, historike, kulturore dhe sociale.
Aktualisht, jemi duke jetuar në epokën, ku më shumë gëzon vëmendje fuqizimi i përfaqësimit se sa vet ekzistenca/prezenca si një entitet. Ironikisht përjetimi i objekteve bëhet thjesht nga përfaqësimi, prezantimi i tyre. A mundet një akt artistik t’a provokoj ndjesinë e përjetimit të vet prezencës objektit, duke e zhvendosur tregimin që objekti i caktuar përfaqëson? A mundet t’provokohet perceptimi i objektit n’fjalë, si eksperiencë? A është e rikthyeshme prezenca dhe a mund t’rikonstruktohet ajo? A mund t’legjitimohet zgjedhja arbitrare e qytetarit, si përcaktues dhe vendimmarrës i nevojave t’veta?
Këto çështje janë eksploruar përmes ndërhyrjes artistike në objektin e ish Restorant Marsit, që ndodhet në lagjen Kodra e Trimave, në Prishtinë.
Ky intervenim prezanton qasjen në problem si pikënisje, jo për t’a ofruar ose bërë zgjedhjen, por për ta spikatur atë akoma më shumë – për t’gjeneruar diskurs në disa nivele profesionale, që adresohen tek grupet vendimmarrëse, rrjedhimisht përcaktuesit e fatit të këtyre objekteve.

———
“Ky projekt realizohet me përkrahjen e Bashkimit Evropian. Përmbajtja e këtij projekti është përgjegjësi e Fondacionit Shtatëmbëdhjetë dhe në asnjë mënyrë nuk mund të konsiderohet si qëndrim i Bashkimit Evropian ose IKS-së, Lens, apo FES”

//ENG//

FLIRTING WITH LEFTOVERS

METAMORPHOSIS II

Metamorphosis, a project implemented by Foundation Shtatëmbëdhjetë, aims to promote positive change in society through enabling cultural vitality and creativity. This is supposed to be achieved by bringing life to abandoned objects, revitalising them even for a day. In this form, collective memory for a past that is little tackled is brought back, and public spaces are used for the benefit of the community. Metamorphosis uses art and culture as the main tool to raise the voice for the importance of using public space.

Artist: KOJA

From material evidence in Kosovo, there is a considerable number of abandoned modern-architecture buildings which are unstudied (and uncatalogued) in regards to their architectural, historical, cultural, and social values. Currently, we live in a time when one’s attention is dominated by the representation rather than the very presence/existence of a certain entity. Ironically, the experience of buildings is also mediated through their representation. Could an artistic action provoke the experience of a building by avoiding and transposing the story/meaning represented by the building in question? Could one provoke the perception of the building in question as an experience? Could the presence of a building be brought back, and is it possible to reconstruct it? Could the arbitrary choice of the citizens be legitimised as a determinant and a decision-making mechanism for their own needs?
These issues are explored through an artistic intervention at the building of the former Marsi Restaurant located at Kodra e Trimave neighbourhood in Prishtina.
This intervention presents the approach to this issue as a starting-point, not to offer a solution, but rather to highlight it in order to generate a discourse in several different professional levels, as well as to address it to decision-makers, who are consequently the ones to determine the fate of these buildings.

——————
“This project has been implemented with the assistance of the European Union. The contents of this project are the sole responsibility of Fondacionit Shtatëmbëdhjetë and can in no way be taken to reflect the views of the European Union or IKS, and Lens or FES.”

———————————–
Ekipi Mbështetës / Supporting Team
Skender Xhukolli, Sami Podvorica, Endrit Jashanica

Kontribuesit/et në procesin e hulumtimit/ Contributors in the research process

Arneida Muqiqi, Blend Bytyqi, Dafina Thaqi, Diellza Bullaku, Donat Pira, Egzon Ademi, Elitë Morina, Endrit Mecini, Era Qena, Kaltrina Berisha, Kushtrim Lushtaku, Liri Hashani, Renea Begolli, Tringa Krasniqi, Urtesë Zeneli, Valza Berisha

Location: Sr.”Bedri Gjini” – Kodra e Trimave, (Former “Restorant Marsi”)

Details

Date:
Tuesday 15 October
Time:
6:30 am - 10:30 pm
Event Category:

Leave a Reply

Weather

Oct 21, 2019 - Mon
Prishtina
25°C
clear sky
clear sky
2 m/s
31%
767.32 mmHg

Upcoming Events

  1. Challenges in Cyberspace II

    Friday 25 October @ 2:00 pm - 4:00 pm